alles is verbonden ~ all is connected

werkwijze

scroll down for English version

Mijn werkwijze is integratief

Binnen de integratieve benadering wordt de mens gezien als één geheel: gedrag, emoties, denken, lichaam, zingeving en sociale omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.

Het gaat erom dat jij weer grip krijgt op jouw probleem en je eigen unieke vorm vindt om ermee om te gaan. 
 

Acceptance en Commitment Therapie (ACT)

ACT is een bewezen effectieve vorm van therapie, die als doel heeft om mentaal veerkrachtiger te worden. 

Je leert hoe je kan stoppen met vechten tegen gevoelens en gedachten die we als mensen nu eenmaal hebben; en hoe je anders (makkelijker) met deze gevoelens en gedachten kan omgaan. 

Zo krijg je ruimte en aandacht voor dingen die belangrijk voor je zijn; de waarden van waaruit je wil leven. 
 

Positieve Psychologie

De Positieve Psychologie focust zich op de gevoelens en gedachten die je graag wil bereiken of voelen. We kijken van uit de PP dus niet alleen naar waar je last van hebt (de problemen), maar vooral naar je kracht, welzijn en optimaal functioneren. 

Neuro Affective Relational Model (NARM)

Ook met NARM richt je je op wat je graag wilt voor jezelf.
Je onderzoekt daarbij wat je tegenhoudt om dit te bereiken. Vaak zijn dit (min of meer traumatische) ervaringen uit je verleden en de overtuigingen die je daaraan over gehouden hebt. 

Het is een lichaamsgerichte vorm van traumatherapie die wordt ingezet bij ontwikkelingstrauma. Ontwikkelingstrauma ontstaat niet acuut zoals een schoktrauma, maar ontwikkelt zich over langere tijd. 

Familieopstelling

Een familieopstelling kan je helpen inzicht te krijgen in waarom je dingen doet zoals je ze doet (patronen). Bijvoorbeeld als bepaalde relaties niet goed lopen. Patronen kunnen voortkomen uit je familiesysteem van herkomst. 

Familieopstellingen zijn een krachtige en uiterst effectieve manier om het onderbewuste inzichtelijk te maken en aan de slag te gaan met jouw vragen. 

Transactionele Analyse (TA)

TA geeft je inzicht in je manier van communiceren, waardoor je je relaties kan verbeteren.
Het Ouder/Volwassen/Kind model en de Dramadriehoek komen uit de TA.

De theorie gaat ervan uit dat ervaringen uit je kindertijd van invloed zijn op de keuzes die je nu maakt en hoe je je verhoudt tot anderen. 

Kernkwadrant

Met dit model krijg je in de eerste plaats zicht op je (kern)kwaliteiten. Het is gebleken dat het beter werkt om voort te bouwen op je kwaliteiten, dan te proberen om kwaliteiten die je mist te ontwikkelen. 

Zicht op je valkuilen, uitdagingen en allergieën, geven je nog meer kennis over jezelf en hoe je als persoon verder kan groeien. 

*
English version (under construction)

Method of working