alles is verbonden ~ all is connected

outdoor/online

 
scroll down for English version
 

wandeltherapie en wandelcoaching 

 
Wandelen is gezond voor lichaam en geest. je krijgt er energie van én het ontspant.
 
We wandelen in mooi landschap bij Vinkeveen. Het lopen en de omgeving dragen bij aan jouw persoonlijke proces. Door af en toe stil te staan of te spelen met je tempo, kan je onderzoeken je hoe je handelt in je dagelijks leven. Het lopen helpt je uit je hoofd en in je lijf te komen.
 

online therapie en online coaching

 
Online sessies doe je makkelijk en efficiënt vanuit de intimiteit van je huis. De ervaring leert dat verdieping en verbinding online goed mogelijk zijn. In je eigen vertrouwde omgeving kun je je aandacht naar binnen richten, op je persoonlijke ervaring in het moment. 
 
De sessies vinden plaats via een beveiligde Zoom verbinding. 
Voorafgaand aan de sessie ontvang je peremail een link. 
Je doet de sessies het beste op computer of laptop. 
 
Online sessies en outdoor sessies zijn goed af te wisselen. 
 
*
 

walking therapy and walking coaching

 
Walking is healthy for body and mind. It gives energy ánd it relaxes. 
 
We walk in beautiful scenery near Vinkeveen. The walking and the environment contribute to your personal process. By standing still now and then or playing with your speed you can inquire into how you operate in your dayly life. The walking helps you to come out of your head and into your body.  
 

online therapy and online coaching

 
Online sessions are easily and efficiently done from the intimicy of your own house. Experience teaches that deepening and connection are very well possible online. In your own familiair surroundings you can focus your attention inward, to your personal experience in the moment. 
 
The sessions take place via a secured Zoom connection.
Prior to the session you receive a link by email.
The sessions are best done on computer or laptop.
 

It is well possible to alternate online and outdoor sessions.