alles is verbonden ~ all is connected

Kosten

 
 
scroll down for English version
 

Kosten

 
€ 90,- per sessie van 60 minuten 
 
Tot 24 uur van tevoren kan een afspraak kosteloos worden afgezegd.
Houd er rekening mee dat indien je niet op tijd afzegt, de sessie in rekening wordt gebracht.
 
Themabijeenkomsten kosten € 360,- per bijeenkomst van 2 uur. 
 

Vergoedingen

 
De psychotherapie wordt niet vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.
 
Sommige zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten uit aanvullende pakketten. Informeer bij je zorgverzekeraar of je hiervoor in aanmerking komt. 
 
Een overzicht van zorgverzekeraars die eventueel vergoeding bieden, kan je vinden op de website van de VIT onder de knop: Algemene Informatie – vergoeding zorgverzekeraars.
 
Coaching wordt soms vergoed door de werkgever. 
 
*
 

Costs

 
€ 90,- per session of 60 minutes
 
Until 24 hours in advcance an appointment can be cancelled without costs. 
Take into account that if you do not cancel in time, the session will be charged.  
 
Theme meetings cost € 360,- per meeteing of 2 hours.
 

Compensation

 
Psychotherapy is not compensated out of the basic package of the health insurance. 
 
Some health insureres compensate part of the costs out of supplementary insurances. Check with your health insurer if this is the case for you. 
 
An overview of health insurers that offer compensation can be found at the website of the VIT under the button: Algemene Informatie – vergoeding zorgverzekeraars. 
 
Coaching is sometimes compensated by the employer.