alles is verbonden ~ all is connected

psychotherapie

     

       scroll down for English version
 
Je kan terecht voor: 
 • problemen waar je steeds weer tegenaan loopt
 • stress verminderen
 • herstel van overspannenheid of burnout
 • omgaan met emoties
 • verwerken van trauma en verlies 
 • contact met jezelf herstellen
 
Door middel van psychotherapie los je psychische problemen op of maak je ze hanteerbaar.
 
Om dit voor elkaar te krijgen inventariseren we eerst waar je last van hebt en wat je anders wilt. Je verstevigt je krachtbronnen en hulpbronnen, waardoor je je veerkracht vergroot. Belemmerende factoren en oude pijn ga je herkennen, doorvoelen en begrijpen, zodat ze je niet meer in de weg hoeven staan. 
 
Door te kijken naar het geheel van je gedrag, gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen, krijg je een dieper inzicht in onderliggende patronen. Je kunt ontdekken wat de rode draad in jouw verhaal is, waardoor je veranderingsproces effectiever wordt. 
 
 
*
 

Psychotherapy

 
You are welcome for: 
 • problems that you keep bumping into
 • reducing stress
 • recovering from burn-out
 • handling emotions
 • processing trauma and loss
 • restoring contact with yourself
 
With the use of psychotherapy you solve psychological problems or make theme manageble. 
 
To do this we first make an inventory of what is bothering you and of what you want to change. You enhance your resources, which helps you strengthen your resilience. 
Obstructing factors and old pain can be recognized, felt and understood, so that they don't have to stand in your way anymore. 
 
By looking at the whole of your behaviour, feelings, thoughts and sensations, you gain a deeper insight in underlying patterns. You can discover what the thread is in your story, allowing your process of change to become more effective.