alles is verbonden ~ all is connected

Informatie

 
scroll down for English version

Onafhankelijk en Vertrouwelijk

Als zelfstandig gevestigd therapeut werk ik onafhankelijk. De therapie is niet gebonden aan verplichtingen of resultaten, behalve die jij zelf als cliënt stelt.

Jouw persoonsgegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld. Behalve ik als therapeut/coach heeft niemand anders inzage in je dossier. En uiteraard heb je zelf recht op inzage in je dossier.

Ter vergelijking: om vergoeding door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket te krijgen, móet een psycholoog jou een DSM diagnose geven. De zorgverzekeraar krijgt die diagnose en je BSN te zien, want de psycholoog moet die op de factuur zetten om jouw behandeling vergoed te krijgen.

Zo'n diagnose kan op korte termijn prettig zijn omdat je dan 'weet wat je hebt'.

Maar het risico is dat je vast komt te zitten aan aan een etiket, waarmee je je gaat identificeren (ik ben depressief; ik ben ADHD, etc). Een nadeel voor de therapie is dat de behandeling die je krijgt niet op maat is, maar volgens een vaststaand protocol verloopt.

Als ervaren en deskundig therapeut bied ik jou behandeling op maat. Samen kijken we wat er aan de hand is, wat je anders wilt en wat daarvoor nodig is.

Vaak ligt de oplossing voor je problemen dichterbij dan je denkt.
 

Bereikbaarheid

De locatie van de wandelsessies is alleen met de auto bereikbaar. Ben je afhankelijk van het OV, overleg dan met me voor een alternatieve locatie. 
Zorg voor goed (waterdicht) schoeisel en kleed je op het weer.
 

Afspraakmogelijkheden

Meestal is het mogelijk om binnen enkele weken af te spreken. 
 

Gegevens

KvK: 34 34 12 04
btw-id: NL001903250B53
 

Klachtenregeling en Tuchtrecht

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Zorg (SCAG).
 
Kijk voor meer informatie over het afhandelen van klachten op de website van de VIT.
 
Als RBCZ geregistreerde therapeut val ik onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Overige cliëntinformatie

Licentiecertificaat VIT
Licentie RBCZ
Bewijs van inschrijving SCAG
Visitatiecertificaat

Cliëntinformatie Meldcode
Cliëntinformatie klachtenregeling


 
*
 

Accessibility

The location of the walking sessions is only accessible by car. If you are dependent on public transport, you can contact me for an alternative location. 
Provide yourself with good (waterproof) foorgear and dress for the weather. 
 

Meeting possibilities

It is usually possible to make an appointment within a few weeks.  
 

Particulars

KvK: 34 34 12 04
btw-id: NL001903250B53
 

Complaints meachanism and en Disciplinary law

According to the Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), I am connected to the Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Zorg (SCAG).
 
For more information about settling of complaints, look at the website of the VIT.
 
As RBCZ registered therapist I fall under the independent disciplinary proceedings of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).