alles is verbonden ~ all is connected

Informatie

 
scroll down for English version
 

Bereikbaarheid

De locatie van de wandelsessies is alleen met de auto bereikbaar. Ben je afhankelijk van het OV, overleg dan met me voor een alternatieve locatie. 
Zorg voor goed (waterdicht) schoeisel en kleed je op het weer.
 

Afspraakmogelijkheden

Afspreken kan op maandag en dinsdag en op sommige avonden.
Meestal is het mogelijk om binnen enkele weken af te spreken. 
 

Gegevens

KvK: 34 34 12 04
btw-id: NL001903250B53
 

Klachtenregeling en Tuchtrecht

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Zorg (SCAG).
 
Kijk voor meer informatie over het afhandelen van klachten op de website van de VIT.
 
Als RBCZ geregistreerde therapeut val ik onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Overige cliëntinformatie

Licentiecertificaat VIT
Licentie RBCZ
Bewijs van inschrijving SCAG
Visitatiecertificaat

Cliëntinformatie Meldcode
Cliëntinformatie klachtenregeling


 
*
 

Accessibility

The location of the walking sessions is only accessible by car. If you are dependent on public transport, you can contact me for an alternative location. 
Provide yourself with good (waterproof) foorgear and dress for the weather. 
 

Meeting possibilities

You are welcome on Mondays, Tuesdays and somtimes in the evening. 
It is usually possible to make an appointment within a few weeks.  
 

Particulars

KvK: 34 34 12 04
btw-id: NL001903250B53
 

Complaints meachanism and en Disciplinary law

According to the Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), I am connected to the Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Zorg (SCAG).
 
For more information about settling of complaints, look at the website of the VIT.
 
As RBCZ registered therapist I fall under the independent disciplinary proceedings of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).