alles is verbonden ~ all is connected

coaching

 
scroll down for English version
 
Je kan terecht voor:
 • zelfvertrouwen versterken
 • omgaan met veranderingen
 • HSP – hooggevoeligheid
 • assertiviteit
 • omgaan met kritiek
 • levensvragen
 
Door middel van coaching leer je om te gaan met lastige situaties in je leven, bijvoorbeeld in relaties of werk.
 
Coaching helpt om een veranderingsproces in gang te zetten. Je ontdekt wat je helpt, maar ook wat je nog belemmert om je doelen te bereiken. Je zet je krachtbronnen en hulpbronnen in om meer invloed op je omstandigheden uit te oefenen. 
 
Gaandeweg krijg je meer inzicht in je gedrag en drijfveren. Je ontdekt meer manieren waarop je de situatie kunt benaderen en probeert nieuwe denkwijzen en strategieën uit. Door begrip te ontwikkelen voor jezelf en anderen, ontstaat er ruimte voor verandering. 

 
*
 

Coaching

 
you are welcome for:
 • enhancing self confidence
 • dealing with changes
 • HSP – high sensitivity
 • assertiveness
 • dealing with criticism 
 • life questions
 
Through coaching you learn to deal with difficult situations in your life, for example in relationships or work. 
 
Coaching helps to set in motion a process of change. You discover what helps you, but also what blocks you to reach your goals. You use your resources to gain more influence over your circumstances. 
 
Gradually you gain more insight in your behaviour and drives. You discover more ways to approach your situation and you try out new ways of thinking and new strategies. By developing understanding for yourself and others, space for change arises.