alles is verbonden ~ all is connected

therapeut/coach

 
scroll down for English version
 

Beroepsregistratie

  • Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT),
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
  • Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

Opleidingen


Achtergrond

In mijn vroege jaren als maatschappelijk werker ontdekte ik dat problemen en patronen waar mensen mee zitten bijna altijd te herleiden zijn naar ervaringen uit vroegere levensfasen. Dit motiveerde me om verder te studeren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en ontwikkelingstrauma.
 
Parallel hieraan volgde ik mijn nieuwsgierigheid naar de zin van het bestaan. Ik beoefende yoga en zen-meditatie, raakte thuis in het sjamanisme en vond mijn spirituele wortels in de Ridhwan school.
 
Mijn liefde voor de natuur en tuinieren hebben me de wijsheid geleerd van de dynamiek van de seizoenen. 
 
*
 

Professional registration

  • Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT),
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
  • Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

Education


Background

In my early years as social worker I discovered that problems and patterns that people deal with almost always can be traced back to experiences from earlier phases in life. This motivated me to continue studying in the fields of personal development and developmental trauma. 
 
Parallel to this I followed my curiosity to the meaning of life. I practiced yoga and zen-meditation, felt at home in shamanism, and found my spiritual roots in the Ridhwan School.
 
My love for nature and gardening taught me the wisdom of the dynamics of the seasons.