alles is verbonden ~ all is connected

Welkom op de website van Marleen Eringa

 

scroll down for English version
 
Je kan terecht voor outdoor en online psychotherapie en coaching. 
 
Mijn werkwijze is integratief. 
In plaats van te werken via een protocol, stem ik af op waar jij bent in je proces. 
Jouw gedachten en gevoelens, relaties en omstandigheden, gewaarwordingen en betekenisgeving; je geschiedenis en hoe je kijkt naar de toekomst:
alles staat in verband en beïnvloedt elkaar, dus alles is van belang. 
 
Mensen streven van nature naar herstel en groei. 
Mijn uitgangspunt is dat iedereen de capaciteit in zich heeft om zijn/haar problemen op te lossen. De focus ligt niet op de problemen, maar op wat helpt om te herstellen. 
 
Deskundigheid: 
 • persoonlijke ontwikkeling en ontwikkelingstrauma
 • stress en emotieregulatie
 • zelfvertrouwen versterken
 • communicatie verbeteren
 • hsp – hooggevoeligheid 

Methodieken:
 • Positieve Gezondheid
 • Systeembenadering
 • Transactionele Analyse
 • Neuro Affective Relational Model – NARM™
 • Kernkwadrant
 • Mindfulness 
 • Enneagram
 
Heb je vragen of wil je een afspraak maken?
Neem dan gerust contact op.
 
*
 
Welcome at the website of Marleen Eringa
 
You are welcome for outdoor and online psychotherapy and coaching. 
 
My way of working is integrative. 
Instead of working through a protocol, I attune to where you are in your process.
Your thoughts and feelings, relations and circumstances, perceptions and meaning-making; your history and how you view the future:
all is connected and influences each other, so all is of importance. 
 
People naturally aspire toward healing and growth. 
My basic principle is that everybody has the capacity within themselves to solve his/her problems. The focus is not on the problems, but on what helpes to recover.
 
Expertise: 
 • personal development and developmental trauma
 • stress en emotion regulation
 • enhance self confidence
 • improve communication
 • hsp – high sensitivity

Methodology:
 • Positive Health
 • Systemic Approach
 • Transactional Analysis
 • Neuro Affective Relational Model – NARM™
 • Core Quadrant
 • Mindfulness 
 • Enneagram
 
Do you have questions or want to make an appointment? 
Feel free to get in touch.