alles is verbonden ~ all is connected

Welkom op de website van Marleen Eringa

scroll down for English version
 
Je kan terecht voor outdoor en online psychotherapie en coaching. 
 
Mijn werkwijze is integratief. 
Binnen de integratieve benadering wordt de mens gezien als één geheel: gedrag, emoties, denken, lichaam, zingeving en sociale omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.
Het gaat erom dat jij weer grip krijgt op jouw probleem en je eigen unieke vorm vindt om ermee om te gaan.
 
Mensen streven van nature naar herstel en groei. 
Mijn uitgangspunt is dat iedereen de capaciteit in zich heeft om zijn/haar problemen op te lossen. De focus ligt niet op de problemen, maar op wat helpt om te herstellen. 
 
Deskundigheid: 

Methodieken:
 
Heb je vragen of wil je een afspraak maken?
Neem dan gerust contact op.
 
*
 
Welcome at the website of Marleen Eringa
 
You are welcome for outdoor and online psychotherapy and coaching. 
 
My way of working is integrative. 
Instead of working through a protocol, I attune to where you are in your process.
Your thoughts and feelings, relations and circumstances, perceptions and meaning-making; your history and how you view the future:
all is connected and influences each other, so all is of importance. 
 
People naturally aspire toward healing and growth. 
My basic principle is that everybody has the capacity within themselves to solve his/her problems. The focus is not on the problems, but on what helpes to recover.
 
Expertise: 
 • developmental psychology and developmental trauma
 • stress and emotion regulation
 • enhance self confidence
 • improve communication
 • hsp – high sensitivity

Methodology:
 • Acceptance and Commitment Therapy
 • Positive Psychology
 • Neuro Affective Relational Model – NARM™
 • Family Constellation 
 • Transactional Analysis
 • Core Quadrant
 • Mindfulness (woolly? On the contrary!)
 
Do you have questions or want to make an appointment? 
Feel free to get in touch.