alles is verbonden ~ all is connected

ervaringen van cliënten

Scroll down for English version


'Marleen heeft me ontzettend goed geholpen. Haar energie is heel prettig, ze luistert erg goed en haalde essentiële punten uit mijn verhaal om te bespreken. Op deze manier heb ik veel inzichten over mezelf opgedaan en het heeft me lichter gemaakt. Mocht het weer nodig zijn, trek ik mijn wandelschoenen aan en ga ik met Marleen de polder in.'

Debby, 43 jaar

 

‘Voor mij was elke sessie met Marleen anders, maar altijd zowel leerzaam als bevorderlijk. Ik heb mij altijd gehoord gevoeld tijdens de sessies, waardoor ik me altijd op mijn gemak voelde om alles te delen. Na het stoppen van de sessies heb ik nog altijd veel baat bij alles wat ik hier heb geleerd over mezelf.’

Claudia, 21 jaar

 

'Na eerdere positieve ervaringen heb ik opnieuw een beroep op Marleen gedaan voor mentale coaching.

De sessies vinden nu plaats al wandelend op mooie rustige plekken in de buitenlucht en ik heb dit als heel prettig ervaren. Het lopen gaf mij gevoelsmatig zoveel vrijheid om mijn verhaal te doen.

Aan het eind van een sessie voelde ik mij zoveel lichter in mijn hoofd en tegelijk werd ik ontzettend aan het denken gezet.Marleen geeft mij echt het gevoel dat ze mij hoort, ze structureert en creëert overzicht in mijn chaos op een hele liefdevolle en rustige manier.

Ik kijk met veel warmte terug op mijn sessies en ik kom graag weer bij haar terug wanneer dat nodig zou zijn.'

Karlijn, 47 jaar

 

'Ik heb zeker veel aan Marleen gehad temeer om haar brede visie en wijsheid. Ook stimuleerde ze mijn zelfredzaamheid en stelde je mij vragen waardoor ik uitgedaagd werd om met een hernieuwde blik te kijken. Ik voelde me enorm gesteund en bevestigd dat ik het goed doe.'

Barbara, 60 jaar

 

*
 

'Marleen helped me incredibly well. Her energy is very pleasant, she listens very good and took essential points out of my story to discuss. This way I have gained many insights about myself and it made me lighter. Should it be necessary again, I will put on my walking shoes and enter the polder with Marleen'.

Debby, 43 years

 

'For me every session with Marleen was different, but always informative as well as conductive. I always felt heard during the sessions, so I always felt at ease to share everything. After completing the sessions I still have much benefit from all I have learned about myself here.'

Claudia, 21 years

 

'After former experiences I again appealed to Marleen for mental coaching. The sessions now are while walking outdoors at beautiful quiet places and I experienced this as very pleasant. Walking gave me the feeling of so much freedom to tell my story.

At the end of a session I felt so much lighter in my head and at the same time I was very much made to think. Marleen really gives me the feeling that she hears me, she structures and creates overview in my chaos in a very loving and calm way. I look back with much warmth at my sessions and will gladly come back to her if that would be needed'.

Karlijn, 47 years

 

'I certainly gained much by Marleen especially because of her broad vision and wisdom. Also she stimulated my self-reliance and asked me questions that challenged me to look with a renewed view. I felt enormously supported and confirmed that I am doing it right.'

Barbara, 60 years