alles is verbonden ~ all is connected

thema's

scroll down for English version
 
U kunt mij inhuren voor themabijeenkomsten.
De bijeenkomsten zijn informatief en interactief.
 
Neem gerust contact op voor nadere gegevens.
 

Onderwerpen

 
DE KUNST VAN HET OUDER WORDEN
 
(Bijna) Iedereen wil oud worden en doet daar veel moeite voor.
Maar oud zíjn is voor de meesten van ons geen aantrekkelijk vooruitzicht. 
Want ouderdom komt immers met gebreken!
Of biedt het juist leef-tijd om de vruchten te plukken van alle opgedane levenservaring? 
 
In de bijeenkomst geef ik aandacht aan de positieve aspecten van het ouder worden en de waarde van ouderen in onze samenleving. 
Ouderen zijn het fundament waarop de maatschappij is opgebouwd. 
Ze kennen de geschiedenis omdat ze die hebben meegemaakt en weten hoe en waarom situaties van vandaag de dag zijn ontstaan.
Ouderen hebben levenservaring en levenswijsheid.
 
EENZAAM BEN JE NIET ALLEEN
 
tekst volgt.
 
VERBINDEND COMMUNICEREN
 
tekst volgt.
 
*
 
I can be hired for theme meetings. 
The meetings are informative and interactive.
 
Feel free to contact me about further details.
 

Topics

 
THE ART OF GROWING OLDER
(Almost) everybody wants to get old and goes through great efforts for that.
Bu to bé old is not an attractive perspective for most of us.
Because after all old age comes with defects! Or does it offer life-time to pick the fruits of all the gained life-experience? 
 
In the meeting I give attention to the positive aspects of ageing and the value of older people (elders!) in our society.
Older people are the f
Older people are the foundation on which society is build.
They know the history because they lived it and they know how and why current situations have arisen. 
Elders have life-experience and wisdom of life. 
 
LONELY YOU ARE NOT ALONE
 
text follows.
 
CONNECTING COMMUNICATION
 
text follows.