alles is verbonden ~ all is connected

Neuro Affective Relational Model

English version: scroll down

NARM staat voor Neuro Affective Relational Model

Vrij vertaald komt dat erop neer dat je met deze methode werkt aan het ontspannen, open zijn en kunnen begrenzen van jezelf in relatie tot anderen. Het helpt je je zenuwstelsel te reguleren.

Als je problemen hebt met relaties tot anderen, dan is er vaak iets mis gegaan in je (vroege) jeugd.

Dit wordt jeugdtrauma genoemd, of ontwikkelingstrauma; vroegkinderlijk trauma is een woord dat je ook soms hoort.

We denken bij trauma vaak aan een eenmalige, heftige gebeurtenis, maar ontwikkelingstrauma ontstaat vaak juist geleidelijk.

Doordat de omstandigheden voor het kind/de baby niet veilig, liefdevol of ondersteunend genoeg waren, heeft iemand dan al vroeg in het leven stress in zijn/haar lijf vastgezet.

Emoties en gedachten zijn vaak verstoord geraakt.

Als gevolg hiervan zijn er gedragspatronen ontwikkeld die niet helpen bij het aangaan en onderhouden van contacten en relaties.

Problemen kunnen ontstaan op gebied van intimiteit, vertrouwen, verbinding, contact, openheid, begenzen, tonen van emoties, communicatie.

NARM helpt je in contact te komen met je gevoelens (emotioneel en fysiek) en je bewust te worden welke overtuigingen je in de weg zitten.

Kijk voor meer informatie op: www.drlaurenceheller.com

 

*

 

Neuro Affective Relational Model 

For more information look at: www.drlaurenceheller.com