alles is verbonden ~ all is connected

Acceptance en Commitment Therapie

English version: scroll down

Acceptance en Commitment Therapie bouwt voort op cognitieve gedragstherapie. Het is een eigentijdse aanpak, gericht op het vergroten van psychologische flexibiliteit.

ACT geeft praktische handvatten om met problemen om te gaan.

Zoals de vraag: heb je invloed op deze situatie?

Zo ja, dan kun je bedenken wat je eraan kan doen.

Zo nee, dan kan je leren de situatie te accepteren.

Acceptatie vraagt de bereidheid (het commitment) om moeilijke gedachten, omstandigheden en gevoelens toe te laten.

Onze neiging is vaak precies het tegenovergestelde: dat wat we moeilijk vinden proberen we te controleren, van ons af te duwen, te manipuleren. Daar gaat ongelooflijk veel energie in zitten.

Dit gedrag geeft op korte termijn soms wat houvast of lucht, maar op den duur blijft het probleem onveranderd.

Ik vergelijk het vaak met een bal die je steeds probeert onder water te duwen. Zodra je je situatie accepteert, komt er energie vrij voor andere dingen. 

Met mindfulness kom je meer in de werkelijkheid van het hier en nu. Het is absoluut niet zweverig, integendeel zelfs!

Het is een vaardigheid die je kan beoefenen. Door mindfulness te trainen versterk je je focus op wat je in het hier en nu ervaart.

Je gaat dus meer in de realiteit staan.

Defusie (je hebt een probleem, maar bént niet je probleem) en Mindfulness worden in ACT gebruikt om jezelf te bevrijden van overtuigingen uit je verleden en je te richten op de werkelijkheid van het heden. Zo kun je meer gaan leven op een manier zoals je graag wilt.


*
 

Acceptance and Commitment Therapy

content will follow.